Дирекција за заштита на личните податоци - Полиса на користење

Оваа полиса за приватност објаснува како “Дирекција за заштита на личните податоци” заедно со неговите споени страни/форуми (во понатамамошниот текст “ние”, “ние”, “нашиот”, “Дирекција за заштита на личните податоци”, “http://forum.dzlp.mk”) и phpBB (во понатамамошниот текст “они”, “тие”, “нивниот”, “phpBB програм”, “www.phpbb.com”, “phpBB Група”, “phpBB Тимови”) користат било какви податоци собрани во текот на вашето членство (во понатамамошниот текст “ваши податоци”).

Вашите податоци со собираат на два начина. Прво, со прегледување на “Дирекција за заштита на личните податоци” ќе овозможи да phpBB програмот направи неколку колачиња, кои се мали текстуални податоци кои се превземаат во фолдерот во вашиот пребарувач на вашиот комјутер. Првите две колачиња содржат само ознака за членот (во понатамамошниот текст “број на член”) и ознака за анонимна сесија (во понатамамошниот текст “број на сесија”), која автоматски ви се доделува од phpBB програмот. Третото колаче ќе биде направено кога ќе прегледувате теми на “Дирекција за заштита на личните податоци” и се користи да ги сочува податоците за темата која сте ја прочитале т.е прегледале кое го подобрува користењето на форумот.

Ние можеме да направиме колачиња надвор од phpBB програмот додека го прегледувате “Дирекција за заштита на личните податоци”, иако овие колачиња се надвор од доменот на овој документ кој е наменет да ги покрива страните направени од phpBB програмот. Други начини на кои се собираат вашите податоци е она што вие ќе ни го испратите. ова може да биде, и не е ограничено на: пишување како анонимен член (во понатамамошниот текст “анонимни порука”), регистрација на “Дирекција за заштита на личните податоци” (во понатамамошниот текст “вашиот акаунт”) и пораките кои сте ги испратиле после регистрацијата и додека сте биле онлајн (во понатамамошниот текст “вашите пораки”).

Вашиот акаунт мора да биде со едно и универзално членско име (во понатамамошниот текст “вашето членско име”), и лична лозинка која ќе ја користите за логирање на форумот т.е на вашиот акаунт (во понатамамошниот текст “вашата лозинка”), валидна мејл адреса (во понатамамошниот текст “ваш мејл”). Податоците за вашиот акаунт на “Дирекција за заштита на личните податоци” се заштитени со законите за заштита на лични податоци кои се приватени во земјата во која е хостиран форумот. Било кои податоци покрај вашето членско име, вашата лозинка, вашата мејл адреса кои се побарани од “Дирекција за заштита на личните податоци” во текот на регистрацијата или се задолжителни, во надлежност на “Дирекција за заштита на личните податоци”. Во сите случаи имате можност да изберете кои податоци од вашиот акаунт ќе бидат јавно прикажани. Осве тоа, во вашиот акаунт имате можност за избор влез и излез автоматски од мејловите генерирани од phpBB програмот.

Вашата лозинка е криптирана (во еден-правец) така да е безбедна. Меѓутоа, препорачливо е да не ја користите истата лозинка на повеќе различни страници. Вашата лозинка е наменета за пристап и логирање на “Дирекција за заштита на личните податоци”, затоа ве молиме чувајте ја внимателно и ни под какви околности не ја да вајте на трето лице, “Дирекција за заштита на личните податоци” никогаш нема да ве праша за вашата лозинка ниту phpbb. Доколку ја забоварите лозинката, може да ја искористите можноста “Ја заборавив лознката” која ја дава phpBB програмот. Ова ќе ја побара вашата мејл адреса со која сте се регистрирале и ќе побара да го внесете вашето членско име, потоа phpBB програмот ќе ве извести као ќе биде активирана вашата нова лозинка.


Врати се до страната за најава